Montáž

Návod k montáži úsporného systému vytápění-Infratopfol .

 

                                      Rozměr  Infratopfolu

 

          Stropní topení  (šířka - 0,51 m )                                           Podlahové topení  (šířka – 0,51 m)

Délka, m          Napětí, V             Výkon, W                                    Délka, m         Napětí, V       Výkon, W

1,0 m_________110 _________ 87-89                                             1,5 m_______110________75-81

1,5 m_________230_________130-133                                           2,1 m_______110________97-107

2,5 m_________230_________180-188                                          2,6 m_______230_______120-132

3,1 m_________230_________218-223                                           3,1 m_______230_______144-157

3,5 m_________230_________270-276                                          4,1 m_______230_______190-210

5,1 m_________230_________445- 455                                          5,1 m_______230_______235-260

A. Dřevěný strop

 

Jednoduchá montáž se provádí pomocí instalatérské pistole a skob (sponek).

Ke dřevěnému stropu se montuje izolační materiál se součinitelem tepelné vodivosti pod 0, 048 W/m C°.

Další krok: na izolační materiál se připevňuje infračervená topná folie.

Na schématu můžete vidět danou konstrukci v průřezu:

потолок-strop

изолирующий материал-izolační materiál

нагатели-Infratopfol

обрешетка-lat’ovka


B. Betonový strop

 

  1. K betonovému stropu se montuje lat’ovka (tloušt’kou 6 mm),  jež představuje dýhované proužky (šířkou  5cm) umístěné rovnoběžně ve  vzdálenosti  30 cm.
  2. K  lat’ovce se montuje izolační materiál se součinitelem tepelné vodivosti pod  0,048 W/m °C.
  3. Třetí vrstvou je infračervená topná folie,  jež se montuje pomocí skob  k  lat’ovce  skrz izolační materiál.  Na schématu můžete vidět danou konstrukci  v  průřezu.

 

Монтаж экономичной отопительной системы ПЛЭН

Poznámka: Připevňování  Infratopfolu musí být co nejopatrnější, aby  nebyla  poškozena vodivá část topného systému,  jež má tmavější barvu než aluminiový podklad.  Prorážet Infratopfol je nutno co nejdál od vodivé části topného systému.

 

Pozor! Topné folie, jež mají délku méně než 2,5 m, bezprostředně do zásuvky nezapínat!

 

Montáž systému ,,Teplá podlaha-Infratopfol“

 

Tento systém je určen  na  doplňkové přitápění prostoru, a proto zona umístění folie se musí shodovat se zonou životní činnosti člověka.

 

1. Příprava  povrchu  podlahy

 

Podlaha musí být rovná a splňovat požadavky únosnosti.

Povrch podlahy je třeba zbavit prachu, smetí a drsnosti.

 

2. Určení plochy umístění topného systému

 

Doporučuje se umístění topného systému na 80% od celkové plochy místnosti a vynechání volného místa na nábytek (skříň,  gauč,  sporák,  kuchyňská  linka apod.)

 

3. Provedení tepelné izolace podlahy

 

Nevyhnutelnou podmínkou pro montáž systému ,,Teplá podlaha“ je použití izolačního materiálu (min. tloušt´kou  3mm), jenž se upevňuje  speciální  lepicí  páskou.

Na izolační materiál se umíst´uje  topná  folie.

 

4. Umístění topné folie

 

Při umístění topné folie je třeba brát v úvahu směr magistrálního kabelu (drátů).

Místa propojení drátů odvádět pod podlahovou lištu.

Folie je nutno fixovat  speciální  lepicí páskou, aby se zabránilo posunutí.

 

 

Pozor! Při montáži topných folií je třeba bránit překrývání listů topných folií.

 

5.Připojení termoregulátoru

 

Při montáži ,,Teplé podlahy“ lze používat termoregulátory dvou druhů:

  1. s vyneseným snímačem teploty,
  2. s vystaveným snímačem teploty.

Doporučuje se používat termoregulátory s vyneseným snímačem teploty, přičemž snímač teploty je nutno dát do vrapové hadice při betonování podlahy, což zvyšuje přesnost regulace teploty.

Montáž snímače teploty se provádí na průhledné části topné folie a nebo mezi listy folie.

Při použití termoregulátoru s vystaveným snímačem teploty se snižuje přesnost regulace teploty.

Tento typ termoregulátoru je třeba umíst´ovat nad podlahou ve výšce  max.  300 mm.

 

Schéma připojení topného systému

 

Infratopfol napětím 110 V  vyžaduje sériové zapojení.

Infratopfol napětím 200 V  vyžaduje paralelní zapojení.


 

Powered by WordPress | Designed by: los angeles seo | Thanks to st louis web design, fire pits and penny auctions